Chính sách quyền riêng tư

Đây là chính sách nói đến việc xử lý các thông tin cá nhân của người chơi mà LOTO188 thu thập được khi họ đăng ký vào trang web này hoặc khi họ liên hệ với chúng tôi để yêu cầu cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ khách hàng. Khi nói đến thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi đang đề cập đến tên, số điện thoại, địa chỉ, email, số CMND/CCCD, tài liệu và thông tin tài khoản ngân hàng của bạn. Chính sách này còn áp dụng cho việc xử lý mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân do đối tác chia sẻ đến LOTO188. Chính sách này sẽ không áp dụng đối với những doanh nghiệp hoặc đơn vị nào khác mà chúng tôi không sở hữu hoặc không có quyền kiểm soát, hoặc những người không làm việc tại đây. 

Chính sách quyền riêng tư Loto188
Chính sách quyền riêng tư Loto188

Chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư từ Loto188 

Với việc tham gia và sử dụng tại trang web này, bạn được xem như là đã chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện sử dụng tại trang web này cũng như những điều khoản và điều kiện quy định tại Chính sách quyền riêng tư của LOTO188:

Thu thập và điều kiện sử dụng thông tin cá nhân

LOTO188 chỉ có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bạn, khi bạn thực hiện gửi biểu mẫu tại trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi khi yêu cầu dịch vụ hoặc thông tin hoặc hỗ trợ thành viên. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin này khi bạn muốn sử dụng dịch vụ và sản phẩm của LOTO188 hoặc của những đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khi bạn chỉ đang ở trang web của chúng tôi mà không đăng ký/đăng nhập. 

Chúng tôi chỉ dùng thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cung cấp thông tin hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dùng.  

Chia sẻ hay tiết lộ thông tin cá nhân người dùng

Loto188 cam kết sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho cá nhân hoặc công tác khác khi: 

  • Nhận được sự đồng ý của bạn để thực hiện chia sẻ thông tin hoặc chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin để có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. 
  • Chúng tôi sẽ gửi những thông tin cho phía đại diện của chúng tôi nhằm cung cấp các dịch vụ do bạn yêu cầu (trừ khi LOTO188 có thông báo cho bạn trước khi cung cấp những thông tin đó, ngoài ra những đơn vị này sẽ không có quyền sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt ngoài phạm vi mà chúng tôi yêu cầu hỗ trợ bạn). 
  • Nếu chúng tôi phát hiện những hành động của bạn tại trang web của chúng tôi vi phạm bất cứ điều khoản dịch vụ hoặc quy định đã được đề cập đối với tất cả các dịch vụ cụ thể thì chúng tôi có thể xử lý theo quy định được đặt ra mà không cần phải giải thích bất cứ điều gì. 
  • Để có thể cung cấp dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu, chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ những thông định dạng cá nhân trên thiết bị máy tính tại các văn phòng trên nhiều quốc gia để dễ dàng quản lý và xử lý chúng trong nội bộ công ty và bạn được xem là đã chấp thuận điều này. 

Liên hệ LOTO188

Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc bạn muốn thực hiện cập nhật hay xóa bỏ thông tin này, vui lòng gửi thư hoặc email về cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trong mục Liên hệ với chúng tôi tại trang web này.